Hotline: 0909716337 - 0938223202 - 0839917535
Chính sách của Nghĩa Phước

Facebook Google plus Twitter share

Nghĩa Phước mobie - linh kiện chính hãng
Nghĩa Phước mobie bán hàng chính hãng
Thay kính iphone 6
Bảng gía thay kính
Thay mặt kính samsung A5

Giá bán: 450,000 đ
Thay mặt kínhsam sung A3

Giá bán: 350,000 đ
MỚI
Thay mặt kính samsung A7

Giá bán: 500,000 đ
mặt kính màn hình Sony Z

Giá bán: 400,000 750,000
MỚI
Thay mặt kính ASUS Zenfone 2 5.5

Giá bán: 400,000 đ
Thay mặt kính SamSung S6 Edge

Giá bán: 1,000,000 đ
Thay mặt kính ASUS Zenfone C

Giá bán: 350,000 đ
MỚI
Thay mặt kính iphone 6S Plus

Giá bán: 1,400,000 đ
MỚI
Thay mặt kính iphone 6S

Giá bán: 1,000,000 đ
Thay mặt kính HTC A3333/G8 (IC)

Giá bán: 400,000 600,000
Thay mặt kính sam sung P5100 Tab 2 10.1

Giá bán: 450,000 800,000
Thay mặt kính sam sung G313

Giá bán: 250,000 đ
Thay mặt kính sam sung S4 mini

Giá bán: 300,000 đ
Thay mặt kính sam sung Note 3 Neo

Giá bán: 350,000 đ
Thay mặt kính sam sung G850

Giá bán: 450,000 đ
Thay mặt kính sam sung S6

Giá bán: 450,000 1,100,000
Thay mặt kính sam sung S5

Giá bán: 300,000 800,000
Thay mặt kính iphone 6 plus

Giá bán: 450,000 900,000
Thay mặt kính iphone 6

Giá bán: 300,000 800,000
MỚI
Thay mặt kính Sony Z2/ D6502/ D6503/ SO-03F

Giá bán: 550,000 1,500,000
Thay mặt kính samsung A5

Giá bán: 450,000 đ
Thay mặt kínhsam sung A3

Giá bán: 350,000 đ
MỚI
Thay mặt kính samsung A7

Giá bán: 500,000 đ
MỚI
Thay mặt kính iphone 6S Plus

Giá bán: 1,400,000 đ
MỚI
Thay mặt kính iphone 6S

Giá bán: 1,000,000 đ
Thay mặt kính sam sung G313

Giá bán: 250,000 đ
Thay mặt kính sam sung G850

Giá bán: 450,000 đ
Thay mặt kính sam sung S6

Giá bán: 450,000 1,100,000
Thay mặt kính sam sung S5

Giá bán: 300,000 800,000
Thay mặt kính iphone 6 plus

Giá bán: 450,000 900,000
Thay mặt kính iphone 6

Giá bán: 300,000 800,000
Thay mặt kính iphone 6S Plus

Giá bán: 1,400,000 đ
Thay mặt kính iphone 6S

Giá bán: 1,000,000 đ
Thay mặt kính iphone 6 plus

Giá bán: 450,000 900,000
Thay mặt kính iphone 6

Giá bán: 300,000 800,000
thay mặt kính màn hình iphone 5c

Giá bán: 130,000 400,000
thay mặt kính màn hình iphone 4

Giá bán: 60,000 150,000
thay mặt kính màn hình iphone 5s

Giá bán: 130,000 400,000
thay mặt kính màn hình iphone 5

Giá bán: 130,000 350,000
thay mặt kính màn hình iphone 4s

Giá bán: 60,000 150,000
Thay mặt kính samsung A5

Giá bán: 450,000 đ
Thay mặt kínhsam sung A3

Giá bán: 350,000 đ
Thay mặt kính samsung A7

Giá bán: 500,000 đ
Thay mặt kính SamSung S6 Edge

Giá bán: 1,000,000 đ
Thay mặt kính sam sung P5100 Tab 2 10.1

Giá bán: 450,000 800,000
Thay mặt kính sam sung G313

Giá bán: 250,000 đ
Thay mặt kính oppo N1

Giá bán: 500,000 1,200,000
Thay mặt kính oppo x909

Giá bán: 400,000 700,000
Thay mặt kính oppo X9006/ X9007/ Find 7a

Giá bán: 400,000 1,000,000
Thay mặt kính oppo R821

Giá bán: 250,000 500,000
Thay mặt kính oppo R827

Giá bán: 350,000 600,000
Thay mặt kính oppo R815

Giá bán: 300,000 500,000
Thay mặt kính oppo R813

Giá bán: 300,000 600,000
Thay mặt kính oppo R831/Neo 3

Giá bán: 250,000 500,000
Thay mặt kính oppo R2001/Yoyo

Giá bán: 350,000 600,000
Thay mặt kính oppo R1001/Joy

Giá bán: 300,000 600,000
Thay mặt kính oppo R819

Giá bán: 300,000 500,000
mặt kính màn hình Sony Z

Giá bán: 400,000 750,000
Thay mặt kính ASUS Zenfone C

Giá bán: 350,000 đ
Thay mặt kính HTC A3333/G8 (IC)

Giá bán: 400,000 600,000
Thay mặt kính Sony Z2/ D6502/ D6503/ SO-03F

Giá bán: 550,000 1,500,000